top of page

Välkomna till Kolmårdstrollens 
förskola.

Vi på Kolmårdstrollen är numer en del av Dibber! Du hittar vår nya hemsida via knappen här nedanför.

IMG_1105.jpg

Värdegrund

På vår förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med barnen. Vi lär barnen att vi gemensamt tar ansvar för vår förskola och varandra. Vår värdegrund genomsyrar hela vårt förhållningssätt och bemötande till varandra och till barnen. Vi lär barnen att respektera sig själva och sina kompisar på förskolan. Vi utgår ifrån att alla har kraften och förmågan att lära och att utvecklas.  Utifrån sin förmåga bidrar alla till sin egna och gruppens utveckling. Vi utgår från att alla gör sitt bästa och att vi stöttar, hjälper och leder varandra till utveckling. 

Natur

Vi värnar om vår natur och miljö. Vi lär barnen hitta glädje i naturen och att vara rädda om den. Vi vill leva i samklang med naturen.

Lärande 

Lärande på förskolan finns i allt vi gör. Vi lär oss för livet. Vi får undervisning i olika saker som vi är intresserade av. Vi lär oss att ha social kompetens, samtidigt som att vi lär oss att framföra våra åsikter och lyssna på andras.

Vår Mat

Vi har egen kokerska som lagar all mat från grunden. När barnen fyller år väljer de sin önskemat.

bottom of page