top of page

Pedagogik

Utomhuspedagogiken, Storyline och Vättarna och Rumpnissarna är basen på vår förskola. Våra styrdokument, läroplan för förskolan, skollagen och barnkonventionen ligger alltid i grunden för vårt arbete. Värdegrunden, jämlikhet och genustänk är viktiga bitar.

Utomhuspedagogik:

Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och arbetar med de grupperna. Knopparna de minsta barnen får lära sig umgås i naturen och hitta glädjen med att vara ute i skog och mark. Knyttarna de lite större får lära sig om vad som händer i naturen, årstidsväxlingar, om växter och djur.  Även här är glädjen med att vistas i naturen viktigast. I Mulle går vi lite djupare in i kunskaperna vi pratar om kretslopp, miljöaspekter, hitta vilse kurs, leker och sjunger. I Mulle arbetar vi också mycket med olika uppdrag där vi får in olika delar av läroplanen som exempelvis matematik.

Även dagarna vi inte är i skogen är vi mycket ute på gården eller gör olika utflykter. Alla barn som sover ligger i vagn eller vindskydd ute. Vi äter ofta ute både lunch mellanmål.

 

​Sedan vi skaffade vår buss åker vi på olika utfärder i skogen eller till museum, teater m.m en del av barngruppen åker i väg måndag och fredag för att vi ska ha möjlighet att arbeta i mindre grupper.

Storyline:

Detta är ett arbetssätt där barnen får va mycket delaktiga. Vi når alla läroplanens mål i storyline. Inriktningen på storyline utgår ifrån något barnen visat intresse för. Vi startar alltid med en brainstorming om vad barnen känner till om ämnet och avslutar på samma sätt. Det bli då tydligt vad undervisningen har resulterat i för kunskap och barnen ser själva vad de lärt sig. Vi har en story som barnen genom tankar och idéer för framåt. Vi får med barnen genom brainstorming, röstning och att barnen reflekterar över öppna frågor utan givna svar. Barnen kommer med lösningar och idéer hur arbetet ska fortlöpa.

Våra tema grupper är rumpnissar, vättar, grådvärgar och vildvittror. Rumpnissar är de minsta barnen och vildvittror de största.


I höst startade vi upp ett nytt storyline projekt. Barnens intresse för djur och djurpark var avgörande. Det började med att vi fick ett brev från en dam med mycket pengar. Hon ville ha hjälp med att bygga en djurpark. I brevet fanns instruktioner hur hon ville ha det. Barnen väljer ett djur att forska om och lära sig om. Sedan får barnen skapa sitt djur. Vi bygger en park med djur, byggnader , restauranger m.m. I vårt projekt får vi med alla läroplans mål som vi kan väva in.

Organiska grönsaker

Odling

Vi har ett trädgårdsland där vi sätter egen potatis, odlar kryddor och andra grönsaker. Barnen älskar att vara med att skörda det vi har odlat tillsammans.

IMG_1182_edited_edited.jpg

Utflykter

Vi brukar varje termin göra utflykter knutna till vårt tema. Nu när vi har tillgång till vår buss som barnen älskar blir det mindre utflykter flera ggr i veckan.

Hållbarhet

Vi arbetar med hållbarhet genom att barnen sopsorterar. Vi har skräpplockardagar och vi städar alltid upp skräp vi hittar i skogen. Vi lär barnen vikten av att vara rädda om vår natur och vårt vatten. Vi komposterar och använder komposten på vårt trädgårdsland.  

bottom of page